Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Valiryo Technologies S.L. persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die u verstrekt bij het gebruik van onze website en bij de aankoop van onze producten. 

Door onze website te gebruiken, stemt u in met de in deze beleidsrichtlijnen beschreven praktijken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

        Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke:
        Valiryo Technologies, S.L. 
        Industriegebied Comarca II. Straat F, 14  
        31191, Barbatáin (Navarra) 
        Fiscaal Identificatienummer: B71157135 

1. Informatie Die We Verzamelen

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante informatie die vrijwillig wordt verstrekt bij het gebruik van deze website of de online winkel. We kunnen ook gegevens verzamelen over uw productvoorkeuren en aankoopgeschiedenis. 

2. Gebruik van Informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt gebruikt om te reageren op uw verzoeken, bestellingen te verwerken, meldingen over de bestelstatus te sturen en klantensupport te bieden tijdens en na de aankoop, inclusief garantieperioden. Daarnaast verzamelen we demografische gegevens voor statistische doeleinden.

We kunnen de informatie ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen als u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven. 

3. Delen van Informatie

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de volgende gevallen: om te voldoen aan de wet, onze rechten te beschermen of te reageren op juridische verzoeken. Evenzo delen we uw persoonlijke informatie niet met derden voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

We delen alleen noodzakelijke gegevens met koeriersdienstverleners om uw bestellingen te verwerken. Daarnaast kunnen we, als u geen inwoner van Spanje bent, uw gegevens delen met de officiële distributeur in uw land of plaats van verblijf om de service te verbeteren. 

4. Informatiebeveiliging

Bij Valiryo nemen we de beveiliging van persoonlijke informatie serieus. We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging. Onze prioriteit is het bieden van een veilige omgeving voor online aankopen en website-interactie. 

Beveiligingsmaatregelen ​

 • Gegevensversleuteling: We gebruiken versleutelingstechnologieën om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens de overdracht tussen uw browser en onze server. Dit zorgt ervoor dat de informatie die u met ons deelt, versleuteld en veilig is.
 • Bescherming tegen Ongeautoriseerde Toegang: Er zijn beveiligingsmaatregelen ingesteld om ongeautoriseerde toegang tot gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen, te voorkomen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie van gebruikers.
 • Onderhoud van Veilige Systemen: We houden onze systemen en platforms up-to-date met de nieuwste beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen cyberdreigingen en bekende kwetsbaarheden.

Veilige Aankoop:

 • Veilige Betalingsverwerking: We werken samen met betrouwbare en veilige betaalserviceproviders om transacties te verwerken. Betalingsgegevens worden rechtstreeks via beveiligde kanalen verzonden en worden niet opgeslagen in onze systemen.
 • SSL-certificaat: Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer) dat een versleutelde verbinding tot stand brengt tussen uw browser en onze server. Dit zorgt ervoor dat verzonden gegevens beschermd zijn en dat u interactie heeft met een legitieme website.

We zijn toegewijd aan het handhaven van hoge beveiligingsnormen en het voortdurend evalueren en verbeteren van beveiligingsmaatregelen naarmate de cyberdreigingen evolueren. Ondanks onze inspanningen is het belangrijk om te onthouden dat geen enkel online systeem volledig onkwetsbaar kan zijn. Als u zorgen heeft over de beveiliging van uw informatie, neem dan gerust contact met ons op.

5. Cookiebeleid

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt meer details leren over hoe we cookies gebruiken en uw voorkeuren voor cookies beheren in ons​ Cookiebeleid.

6. Rechten van Gebruikers

Als gebruiker van onze website heeft u belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Deze rechten zijn ontworpen om u meer controle te geven over uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan. Hieronder beschrijven we uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen:

 • Recht op Toegang: U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben. Als u een kopie van uw opgeslagen gegevens wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.
 • Recht op Rectificatie: Als de persoonlijke informatie die we hebben onjuist of verouderd is, heeft u het recht om rectificatie ervan aan te vragen. U kunt sommige van uw gegevens rechtstreeks bijwerken via uw account op onze website. Voor wijzigingen die u niet kunt aanbrengen, neem contact met ons op.
 • Recht op Vergetelheid: Ook wel bekend als het "recht om vergeten te worden", heeft u het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u uw toestemming voor verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat wettelijke of legitieme verplichtingen ons kunnen verhinderen bepaalde informatie onmiddellijk te verwijderen.
 • Recht op Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden, zoals bij direct marketing. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van uw gegevens voor de aangegeven doeleinden stopzetten.
 • Recht op Gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit stelt u in staat om uw gegevens over te dragen naar een andere dienstverlener indien gewenst.
 • Intrekking van Toestemming: Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking van de toestemming.
 • Uitoefening van Uw Rechten: Om een van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen of als u aanvullende vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen, neem dan contact met ons op via info@valiryo.com. We zullen uw verzoek verwerken in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en binnen de termijn zoals voorgeschreven door de wet.

7. Wijzigingen in dit Beleid

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. In geval van ingrijpende veranderingen in hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of beschermen, zullen we u op de hoogte stellen via een melding op onze website, per e-mail of via andere geschikte middelen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van het bijgewerkte Privacybeleid op onze website.

We raden aan om dit Privacybeleid periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen en uw persoonlijke gegevens beheren. Uw voortgezette gebruik van onze website na eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zal uw aanvaarding van die wijzigingen vormen.

Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit Privacybeleid of toekomstige wijzigingen, raden we aan om af te zien van het gebruik van onze website of het verstrekken van persoonlijke informatie via deze.

8. Toepasselijk Recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens de Spaanse wetten en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Elk geschil met betrekking tot dit beleid zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van bevoegde rechtbanken.

Laatst bijgewerkt: augustus 2023